అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశం.

 

Press-Note1అక్రమ మైనింగ్, ఇసుక తరలించే వాహనాలను సీజ్ చెసి కేసు నమోదు చేయలని జిల్లా కలెక్టర్  ఆదేశం.

 Click here for more information for Press Note relaseed by Government .!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *