చిరిగిన, చిల్లుల పడిన కరెన్సీ నోట్లతో ఇబ్బందిపడుతున్న వారికి శుభవార్త…..

Leave a Reply

Your email address will not be published.