బాల కార్మికులు లేని సమాజాన్ని నిర్మిద్దామని కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ సీహెచ్ విజయమోహన్ ఆదేశించారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.