గణతంత్ర వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా అమెరికా అధ్యక్షుడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *