మల్లి విమానం అద్రుశ్యం… ఎయిర్ ఎసియా QZ8501

బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీసు వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ‘పీకే’ చిత్రానికి వివాదం ..
జిల్లా వ్యప్తంగా వున్న పాఠశాలల్లో మౌళీక సదుపాయాలు , మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి ప్రత్యెక ద్రుష్టి : ఉప ముఖ్యమంత్రి

Air Asia Plane QZ8501

Air Asia Plane QZ8501 missing

162 మంది ప్రయానిస్తున్న ఎయిర్ ఏసియా QZ8501 విమానం అద్రుశ్యం అయింది. మొన్న మిస్ అయిన మలేసియన్ విమానం అద్రుశ్యమైన పరిసర ప్రాంతం లొనె అద్రుశ్యమైనట్లు ఇండొనెషియా సివిల్ ఎవియెషన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఇండొనెషియా లొని సురభాయ నగరం నుండి ఉదయం 5:30కు బయలుదేరిన  విమానం 8:30 కు సింగపూర్ కు చేరవలసింది కాని 6:24 కు టొవర్ తొ సంబందాలు తెగిపొయాయి. కాగ సంబందాలు తెగిపొవతనికి కొద్దిసెపటికి ముందే యుసువల్ రూటు కాకుండా వెరె రూటు  అడిగినట్లు సమాచారం. వివరాలు ఇంకా తెలియవలసి ఉంది….

బాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీసు వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ‘పీకే’ చిత్రానికి వివాదం ..
జిల్లా వ్యప్తంగా వున్న పాఠశాలల్లో మౌళీక సదుపాయాలు , మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి ప్రత్యెక ద్రుష్టి : ఉప ముఖ్యమంత్రి

Related Topics

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *