హుద్‌హుద్‌ తుఫాన్‌ బాధితులకు సహాయార్థంగా ఆదోని పట్టణ ప్రజలు నుంచి దాదాపు రూ.36.18 లక్షల రూపాయలు పంపించనున్నారు

Leave a Reply

Your email address will not be published.