ఆమీర్ ఖాన్ నటించిన ‘పీకే’ చిత్రంపై ఆందోళనలు అహ్మదాబాద్లోని “పీకే’ సినిమా ఆడుతున్న పలు థియేటర్ల పై రాళ్లదాడి

Leave a Reply

Your email address will not be published.